Όροι Χρήσης

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων ARTEON μέσω διαδικτύου της ατομικής εταιρείας με την επωνυμία " Αδαμόπουλος Στ Ξενοφών" και διακριτικό τίτλο ''ARTEON'' (Α.Φ.Μ. 031819165 , Δ.Ο.Υ. A΄ Θεσσαλονίκης) που εδρεύει στην Ελλάδα, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

 

Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», ως ισχύουν σήμερα. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ,ΠΔ 131/2003).

 

Επισκεπτόμενοι τον παρόντα ιστότοπο ή κάνοντας χρήση του υλικού που περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές, γίνεστε αποδέκτες των παρακάτω όρων. Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου καθώς και το λογότυπο ARTEON (εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Οι ονομασίες εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή δεν παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης των συμβόλων, λογότυπων, εικόνων που εμφανίζονται σε αυτή χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συγκατάθεσή μας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ARTEON έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει μέσω φωτογραφιών και σχολίων. Ωστόσο ο παρών ιστότοπος είναι πιθανόν να περιέχει σφάλματα και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και περιγραφών που περιέχει.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η ARTEON διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτούς.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ARTEON εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ,ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπεριληφθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998,79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Με την παραχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων συμφωνείτε ότι δεν περιέχουν στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή κατά κάποιο τρόπο ακατάλληλα για χρήση. Κατόπιν αιτήσεως σας, τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά από τη βάση δεδομένων μας.

 

COOKIES

Όπως κάθε ιστότοπος στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και συμφωνώντας σε αυτήν την πολιτική, συναινείτε στην χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής.

 

Τα cookies είναι αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν συχνά μοναδικά αναγνωριστικά, τα οποία αποστέλλονται από διακομιστές ιστού σε προγράμματα περιήγησης ιστού και τα οποία στη συνέχεια μπορούν να σταλούν ξανά στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διακομιστές ιστού για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση χρηστών καθώς περιηγούνται σε διαφορετικές σελίδες σε έναν ιστότοπο και για τον εντοπισμό χρηστών που επιστρέφουν σε έναν ιστότοπο.

 

Τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται από εμάς με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από cookies.

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκτάμε από τη χρήση των cookies μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο,

2. να σας εντοπίσουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ώστε να ενεργοποιηθεί η χρήση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού εμπορίου

3. να βελτιωθεί η χρηστικότητα του ιστοτόπου

4. να γίνει ανάλυση της χρήσης του δικτυακού τόπου

5. τη διαχείριση της ιστοσελίδας

6. να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για εσάς, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Yπάρχει η δυνατότητα αν το επιθυμεί κανείς να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο, να επιλέξει να απορρίψει την εγκατάσταση νέων cookies στον υπολογιστή του ή και να ερωτάτε εάν επιθυμεί ένα cookie να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή σας σε αυτές. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι ιδιοκτησία και ευθύνη τρίτων.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/ πελάτες του να επιλέξουν αν επιθυμούν να ενημερώνονται για τα νέα της εταιρείας, για τα νέα προϊόντα αυτής καθώς και για προσφορές και υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή στο τηλέφωνο. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@arteon.eu.

 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προϊόντα σχεδιασμού και κατασκευής της ARTEON .

Οι τιμές που αναγράφονται δίπλα σε κάθε προϊόν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ (24%).

Το κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς αυτών στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την εταιρεία με την αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης (confirmation email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή των στοιχείων σας στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το κατάστημα στη διεύθυνση sales@arteon.eu προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

 

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολική ή μερική) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@arteon.eu, ή να τηλεφωνήσετε στο 2310 535666. Δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας υπάρχει καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της και εφόσον δεν έχετε λάβει ακόμη ενημέρωση για την αποστολή της. Από τη στιγμή που ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας, τυχόν ακύρωση δε γίνεται αποδεκτή.

 

ΤΡΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ/ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Κάθε παραγγελία ετοιμάζεται και αποστέλλεται σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών.

 

Αποστολές πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των παραγγελιών σας συνεργαζόμαστε με τις εξής εταιρίες:

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ courier & ΕΛΤΑ: για αποστολές εντός Ελλάδος.

DHL, TNT, EMS courier or Hellenic Post: για αποστολές στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση δυσπρόσιτων περιοχών ή περιοχών στις οποίες η χρέωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζεται στην παραγγελία η αποστολή γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένο δέμα.

Εντός Ελλάδος:

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής τραπεζική κατάθεση ή μέσω PayPal, τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

Για αποστολή παραγγελίας με αντικαταβολή, το κόστος των μεταφορικών ανέρχεται στα 5€.

 

Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η αποστολή γίνεται με TNT ή ΕΛΤΑ και κοστίζει 20 ευρώ.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η αποστολή γίνεται με EMS courier ή ΕΛΤΑ και κοστίζει 20 ευρώ.

 

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη μεταφορική εταιρία και από τον τόπο αποστολής και κυμαίνεται από 2 έως 5 εργάσιμες για παράδοση στην Ελλάδα και από 7 έως 10 εργάσιμες μέρες σε χώρες του εξωτερικού.

 

Η ARTEON δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στο χρόνο παράδοσης της παραγγελίας λόγω κωλύματος της μεταφορικής εταιρίας καθώς και για απώλειες και καταστροφές κατά τη μεταφορά.

 

Μόλις σταλεί η παραγγελία θα λάβετε ενημερωτικό e-mail.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τραπεζική κατάθεση ή Pay Pal ή με αντικαταβολή τοις μετρητοίς μόνον για αγορές εντός Ελλάδος.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Η ARTEON με την απόδειξη αγοράς πιστοποιεί τη γνησιότητα του προϊόντος και εγγυάται για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί και την ποιότητα κατασκευής των κοσμημάτων.

Με την παρουσία της απόδειξης αγοράς εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η ARTEON αναλαμβάνει την επισκευή των κοσμημάτων σας χωρίς χρέωση της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση απώλειας στοιχείου του κοσμήματος, ολικής καταστροφής ή προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα υπάρξει χρέωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε και θα περιμένουμε την έγκρισή σας πριν προβούμε στην επισκευή και επιστροφή.

Μετά το πέρας του εξαμήνου ο αποστολέας χρεώνεται για κάθε είδους επισκευή.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης. Για κάθε προϊόν μία αλλαγή γίνεται δεκτή και μπορείτε να αποκτήσετε κάποιο άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή να αλλάξετε το μέγεθος αν πρόκειται για δαχτυλίδι. Η συσκευασία και το κόσμημα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση και στο πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η απόδειξη αγοράς. Αλλαγές γίνονται δεκτές και για προϊόντα που αγοράστηκαν σε προσφορά ή κατά τη διάρκεια εκπτώσεων.

 

Σας παρακαλούμε πριν προβείτε στην αποστολή του προϊόντος να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο, να στείλετε e-mail ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας όπου θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό της απόδειξης και το νέο προϊόν που επιθυμείτε να παραλάβετε ή το νέο νούμερο αν πρόκειται για δαχτυλίδι. Τα στοιχεία μας θα τα βρείτε στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ’.

 

Η νέα παραγγελία θα αποσταλεί εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε το προϊόν που επιστρέφετε και τα μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε πίσω τα χρήματα σας θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε την παραγγελία. Η συσκευασία και το προϊόν θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση και στο πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η απόδειξη αγοράς. Σας παρακαλούμε πριν προβείτε στην αποστολή του προϊόντος να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο, με e-mail ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας για να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε το λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να επιστρέψουμε τα χρήματά. Τα χρήματα θα επιστραφούν στο λογαριασμό σας εντός 30 ημερών από τη μέρα που θα παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα αποστολής και τα τραπεζικά έξοδα στην περίπτωση που η πληρωμή έχει εκτελεστεί με πιστωτική κάρτα.

Μόλις παραλάβουμε το προϊόν που στείλατε ως αλλαγή ή επιστροφή εξετάζουμε την κατάσταση του και σας ενημερώνουμε μέσω e-mail για την παραλαβή του.

 

H ARTEON δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή κατά την μεταφορά των επιστροφών σας.

 

Σας συνιστούμε να πραγματοποιείται τις αποστολές των επιστροφών σας με αξιόπιστες μεταφορικές εταιρίες.

 

Σας παρακαλούμε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αποστολή, είτε πρόκειται για αλλαγή είτε για επιστροφή προϊόντος, να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην προτεραιότητά μας είναι η άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Προσπαθούμε καθημερινά να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη και επιθυμία.

Για οτιδήποτε θελήσετε να μας ρωτήσετε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας απαντήσουμε.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο καθημερινά από τις 8:30-16:00, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-543311,

 

να μας στείλετε e-mail στο sales@arteon.eu ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας μας με τον τίτλο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”.